Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht

Afdeling 4. - Rechterlijke bevoegdheid.

Internationale bevoegdheid gebaseerd op de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder

Uitbreiding van de internationale bevoegdheid door wilskeuze

Uitsluiting van de internationale bevoegdheid door wilskeuze

Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvordering

Internationale samenhang

Voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen

Uitzonderlijke toekenning van internationale bevoegdheid

Onderzoek van internationale bevoegdheid

Interne bevoegdheid

Internationale aanhangigheid

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht