De internationale rechtsmachtafbakening

Probleemstelling en Volkenrechtelijke immuniteiten

Het Europees bevoegdheids- en executierecht: EEX, Verordeningen, ....

Het gemene recht betreffende de internationale rechtsmacht van Belgische gerechten

Het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht (WIPR)(2004)

2747.com / law / international / jurisdiction

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Zakenrecht

Familierecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

 

 

Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht

Dit voorziet dat als de verweerder in Belgie woont, de Belgische rechtbanken uiteraard bevoegd zijn om kennis te nemen van een geschil. Dit zal evenwel niet steeds het geval zijn. Zo voorzien europese verordeningen bijvoorbeeld meestal dat vorderingen over onroerende goederen exclusief tot de bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van hun ligging behoren.

Voor de invoering van dit wetboek was deze regel ook al terug te vinden in artikel 15 belgisch burgerlijk wetboek.

Over het internationaal recht in Belgie:

nalatenschap

huwelijk

apostille

legalisatie

by 2747.com / law / Belgie