Belgisch internationaal recht

Andere juridische onderwerpen:

Nalatenschap Huwelijk Echtscheiding Nationaliteit Immigratie

Belgisch Internationaal Privaatrecht (IPR)

Dit recht werd gecodificeerd in 2004 in een Wetboek van Internationaal Privaatrecht


Europees recht

Het EEG-verdrag is meermaals aangepast doorheen de decennia.


Volkerenrecht

Dit is internationaal publiekrecht