legalisatie


Art. 28 Notariswet

    De notariële akten worden gelegaliseerd wanneer dit vereist is om ze te kunnen doen gelden buiten het grondgebied van het Rijk.

   De legalisatie wordt verricht door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de standplaats van de notaris of van de plaats waar de akte of de uitgifte wordt afgegeven.


   Gewijzigd bij enig art. W. 10 juli 1951 (B.S., 22, 23 en 24 juli 1951).