legalisatie

Inzake afschaffing van legalisatie werd er op 25 mei 1987 een verdrag getekend te Brussel:
Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.

Belgie is de depositaris van het verdrag van Brussel van 25 mei 1987 (artikel 7 van het Verdrag)

Anno 2007 (20 jaar later) hebben nog maar een handvol landen het verdrag goedgekeurd. Het is misschien niet eenvoudig zijn om allerlei overheidspapier in de vele rechtstelsels die gangbaar zijn binnen de Europese Unie ongelimiteerd cross-border te gebruiken. In 1987 was de Europese Gemeenschap nog een beperkte groep van landen. Anno 2007 is de Europese Unie veel uitgebreider. Toch is er ook een mogelijkheid van controle voorzien in artikel 4 van het Verdrag het verdrag voor het geval dat men twijfelt aan de echtheid van een overheidsdocument.

Er geen legalisatie meer vereist (en dus ook geen apostille) omwille van bi-laterale overeenkomsten voor overheidsdocumenten tussen Belgie en volgende landen:
Duitsland:
- Overeenkomst van 13 mei 1975 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot afschaffing van legalisatie van openbare akten
Frankrijk:
- Overeenkomst van 9 november 1981 betreffende de afschaffing van de legalisatie van de openbare akten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek.

Ook in deze beide overeenkomsten was ondanks de principiele afschaffing van een vereiste van legalisatie, toch bij twijfel over de echtheid van een document, een mogelijkheid van verzoek tot controle voorzien.

Tussen de lidstaten van de Europese Unie zou anno 2007 voldoende vertrouwen kunnen bestaan in elkaars overheidsdocumenten, zodat er principieel geen controle meer vereiste is, behalve ingeval van twijfel. Sommige landen zoals Ierland en Belgie hebben die stap durven zetten. Andere landen verkiezen de voorafgaande controle door het aanbrengen van een apostille.