legalisatie

English

Om de echtheid van de handtekening en stempels op een buitenlandse overheidsakte te waarborgen, kan men het document legaliseren. Het kan een vrij ingewikkelde procedure zijn.

In het Belgische Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt de legalisatie beschreven in artikel 30.

Apostille

Omdat legalisatie ingewikkeld kan zijn, bestaat er een verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag). De apostille komt dan in de plaats van de legalistaie en het is een formaliteit die op een in alle verdragsstaten uniforme wijze in het land van oorsprong van het document wordt vervuld. Er wordt een in alle landen te herkennen want uniforme apostille op het document aangebracht.

Afschaffing van de legalisatie

Bij de afschaffing wordt wel een controlemogelijkheid voorzien voor gevallen van twijfel.

 - Met landen als Duitsland en Frankrijk heeft Belgie de vereiste van legalisatie afgeschaft bij bi-laterale overeenkomst.

- Op 25 mei 1987 is in Brussel een verdrag ondertekend dat de afschaffing van de legalisatie binnen heel de Europese Gemeenschap voorziet.


In het Notarieel Wetboek staat een lijst van wetteksten inzake legalisatie.