Het huwelijk in het Belgisch internationaal privaatrecht

Het aangaan en de geldigheid van het huwelijk: verstoting

Het personeel huwelijksstatuut

Internationaal huwelijksvermogensrecht

Rechtsmachtafbakening (bevoegdheid van de rechtbank)

 

747.com / law / international / marriage

contact

Belgisch internationaal privaatrecht

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Fiscaal recht