Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht

Het Belgisch wettelijk stelsel is anno 2006 een gemeenschap van aanwinsten. Indien er een internationaal aanknopingspunt is, zou buitenlands recht van toepassing kunnen zijn. Het Belgisch internationaal privaatrecht met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht wordt hierna weergegeven.

Bij het ontbreken van een huwlijkscontract

Voor huwelijken aangegaan na 1 oktober 2004:

- het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen

- het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk

- het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

 

Voor huwelijken aangegaan voor 1 oktober 2004:

- gemeenschappelijke nationale wet op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk

- de eerste gemeenschappelijke verblijfplaats (Hof van Cassatie)

 

Het huwelijkscontract met internationaal aanknopingspunt

 

 

Het Belgisch Wetboek van Internationaal privaatrecht (2004)

Afdeling 4 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht bevat de regeling van  het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen in de artikelen 49 tot 54.

Toepasselijk recht:

- Keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

- Recht toepasselijk bij gebrek aan keuze

- Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

- Overgangsrecht

 

Verdragen: 1978

 

2747.com / law / intarnational / marriage fortune

contact

Internationaal privaatrecht Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogenrecht

Hier gelden overgangsregels. De nieuwe regels van het wetboek internationaal privaatrecht zijn maar van toepassing op de huwelijken gesloten na de inwerkingtreding (op 1 oktober 2004).

 

Belgisch Wetboek van Internationaal privaatrecht

Recht toepasselijk bij gebreke van keuze

Art. 51 W. IPR anno 2006
Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt het huwelijksvermogen beheerst:

1 door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
2 bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk;
3 in de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.