Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Afdeling 2. Naam en voornamen

Internationale bevoegdheid inzake naam en voornamen.

  Art. 36. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot vaststelling van de naam of de voornamen van een persoon, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien die persoon bij de instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
  De Belgische overheden zijn eveneens bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot verandering van de naam of de voornamen van een persoon indien deze bij de instelling van de vordering Belg is.