Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Afdeling 2. Naam en voornamen

Recht toepasselijk op de vaststelling van de naam en de voornamen.

  Art. 37. De vaststelling van de naam en de voornamen van een persoon wordt beheerst door het recht van de Staat waarvan die persoon de nationaliteit heeft.

  De gevolgen van een nationaliteitsverandering op de naam en de voornamen van een persoon worden beheerst door het recht van de Staat van zijn nieuwe nationaliteit.

  
nationality.be