Verdrag van Den Haag van 12 april 1930

Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit

Getekend te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij W. 20 januari 1939 (B.S., 13 augustus 1939).

Hoofdstuk I. Algemene beginselen

Art. 3 Onder voorbehoud van de bepalingen van dit Verdrag zal een persoon, die twee of meer nationaliteiten bezit, door ieder van de Staten, waarvan hij de nationaliteit heeft, als zijn onderdaan kunnen worden beschouwd.

Art. 5

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Art. 3 : nationaliteit

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht