nationality.be

wetboek internationaal privaatrecht

Nationaliteit is aan veelvoorkomende aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.

Met de invoering van het wetboek van internationaal privaatrecht in 2004 heeft de nationaliteit evenwel aan belang ingeboet in het algemeen.

Materies waarbij de nationaliteitsaanknoping nog hoofdzakelijk gevolgd wordt zijn:

- Staat en bekwaamheid

- Naamgeving

- Afwezigheid

- Huwelijk

- Afstamming

- Adoptie


De nationaliteit als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht wordt vaak vervangen door de gewone verblijfplaats.