nationality.be

Internationaal privaatrecht


Nationaliteit is aan veelvoorkomende aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.

De nationale wet geeft traditioneel de staat en bekwaamheid van een natuurlijke persoon aan (Het personeel statuut). Dit criterium was te vinden in artikel 3 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek. Met de invoering van het wetboek internationaal privaatrecht in 2004 werd dit artikel 3 afgeschaft. Het criterium vinden we thans terug in artikel 34 W. IPR.
Voor het W IPR was nationaliteit van belang inzake huwelijksvermogensrecht