Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht

Hoofdstuk IX. - Verbintenissen

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid

Afdeling 2. - Toepasselijk recht