Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. Natuurlijke personen

Afdeling 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen

Internationale bevoegdheid inzake staat en bekwaamheid

Internationale bevoegdheid inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen

Recht toepasselijk inzake staat en bekwaamheid

Recht toepasselijk inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen
 

Afdeling 2. Naam en voornamen

Internationale bevoegdheid inzake naam en voornamen

Recht toepasselijk op de vaststelling van de naam en de voornamen

Recht toepasselijk op de verandering van naam of voornamen

Vaststelling of verandering van naam of voornamen in het buitenland

Afdeling 3. Afwezigheid

Internationale bevoegdheid inzake afwezigheid

Recht toepasselijk op de afwezigheid