Het Belgisch internationaal privaatrecht

Territorialiteit, nationaliteit en openbare orde

Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde (overheids)akten en gerechtelijke beslissingen

Internationaal privaatrechtelijk procesrecht: de internationale rechtsmachtafbakening

Het conflictenrecht: algemeen deel

Het conflictenrecht: Bijzonder deel

Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

2747.com / law / international / private law

contact

 

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Zakenrecht

Overeenkomstenrecht

Familierecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

 

Over het internationaal recht in Belgie:

nalatenschap

huwelijk

apostille

legalisatie

Het internationaal recht en de notaris in Belgie

De notaris in Belgie heeft regelmatig te maken met het internationaal privaatrecht. Bijvoorbeeld met een volmacht verleden voor een buitenlandse notaris bij de verkoop van een onroerend goed of bij het bepalen van het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensstelsel wanneer de echtgenoten die beiden zuiver Belgisch zijn.

by 2747.com / law / Belgie