Rechtskroniek voor het Notariaat

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

inleiding - conflictregels - erkenningsleer

De erkenning van buitenlandse authentieke akten
Zonder vorm van proces
Rechtbank van eerste aanleg

De erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissingen