Erkenning in het Belgisch internationaal privaatrecht

De mogelijke betekenissen van de vreemde akten en gerechtelijke beslissingen in onze rechtsorde:

1. Bewijs en bewijskracht van de vreemde akten en gerechtelijke beslissingen in onze rechtsorde

2. Erkenning (van de bindende kracht)

3. Tenuitvoerlegging

4. De vreemde akte of beslissing als feitelijk gegeven

5. De "nationaliteit" van vreemde akten en gerechtelijke beslissingen

apostille

verstoting

2747.com / law / international / recognition

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Zakenrecht

Overeenkomstenrecht

Internationaal privaatrecht

Familierecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

Brussel I-VO

Deze verordening is niet zomaar op alle openbare akten van toepassing. Wel voorziet ze in een afschaffing van de procedure van legalisatie of zelfs het aanbrengen van een apostille. Het voorleggen van een grosse is voldoende. (Bron: artikel 53 lid 1 Brussel I-Vo.)

Verdrag van 25 mei 1987 betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenscappen

Door dit verdrag is er niets anders meer nodig dan een document dat kan dienen in het land van oorsprong: dus voor Belgie een grosse of een afschrift van de authentieke akte.

Landen die dit toepassen: Frankrijk, Denemarken, Italie, Ierland, Letland in 2005.

(BS, 18 april 1997)

(Het EEX-Verdrag) Het verdrag van Brussel van 27 september 1968 bereffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

Verdrag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

(BS 7 februari 1976, erratum BS 10 maart 1976)

Door dit verdrag werd de ingewikkelde procedure van de legalisatie van een authentieke akte vervangen door de eenvoudigere procedre van het aanbrengen van een apostille op het origineel document.

 

De meeste buitenlandse openbare stukken worden wel erkend in Belgie. Niets erkennen zou fataal zijn in onze rechtsorde. Voor de erkenning is meestal vereist dat men de echtheid van het document aantoont. (legalisatie/apostille)

Daarnaast zal men ook het document beedigd moeten laten vertalen.

by www.2747.com / law / Belgie