Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX)

Ondertekend te Brussel op 27 september 1968

Titel I: Toepassingsgebied

burgerlijke en handelszaken - niet van toepassing op:

Titel II: Bevoegdheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Afdeling 5: Exclusieve bevoegdheid: .... 2. geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen

Afdeling 6: Door de partijen aangewezen bevoegde rechter

Titel III: Erkenning en tenuitvoerlegging

Erkenning - Tenuitvoerlegging - Gemeenschappelijke bepalingen

Titel IV: Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen

Art. 50: authentieke akten

Art. 51: gerechtelijke schikkingen

Titel V: Algemene bepalingen

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Europese eenwording

In 1968 werd het EEX-verdrag getekend tussen Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland.

Dit bevoegdheids- en executieverdrag moet gezien worden in het kader van het EEG-Verdrag dat een economische eenmaking van Europe beoogde om oorlog te vermijden. Om tot economische eenheid komen moet men elkaars recht erkennen.

In het EEG-Verdrag werd in artikel 220 voorzien dat de Lid-Staten met elkaar in onderhandeling treden ter verzekering van de vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspraken onderworpen zijn.

Later is de Europese Economische Gemeenschap een Unie geworden waarvan de instellingen Europese Verordeningen uitvaardigden.

Vanaf 1 maart 2002is Verordening 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing. Het EEX-Verdrag is blijven bestaan en staat los van deze Verordening. Wel komen verdrag en verordening inhoudelijk zeer sterk overeen.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht