Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX)

Titel 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1

1. Dit Verdrag wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht.

2. Het is niet van toepassing op:

a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen;

b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures;

c) de sociale zekerheid;

d) de arbitrage.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Toetredingsverdragen

Aan artikel 1.1 werd in 1978 volgende zin toegevoegd:

Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratief-rechtelijke zaken.

Europese verordening

De tekst van artikel 1 (versie 1978) werd volledig overgenomen in artikel 1 van de Verordening 44/2001.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht