Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk XII. - Trust

Kenmerken van de trust.
Art. 122

Internationale bevoegdheid inzake trust.
Art. 123

Recht toepasselijk op de trust.
Art. 124

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de trust.
Art. 125