de rechter en het beslag

 

de beslagrechter

Beslagrechter. Art. 1395. Alle vorderingen betreffende bewarende beslagen (,middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling) worden gebracht voor de beslagrechter. (De opheffing van een beslag gelegd vůůr de toekenning van de opschorting van betaling kan daarentegen worden verleend door de rechtbank bevoegd inzake het gerechtelijk akkoord.) Deze vorderingen worden ingesteld en behandeld zoals in kort geding, behalve in die gevallen waarin de wet bepaalt dat zij worden ingesteld bij verzoekschrift.  bron: Gerechtelijk Wetboek

tenuitvoerlegging

Art. 1386. Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging dat de Koning bepaalt.  bron: Gerechtelijk Wetboek. 

Eventueel zal men dus eerst een veroordeling moeten bekomen voor een andere rechter. NotariŽle akten betreffende kredietopening worden voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging.