JUDGE

de rechter en de voogdij gezondheidstoestand van meerderjarigen