1. Voor sommige handelingen bij voogdij of voorlopig bewind moet de Vrederechter zijn machtiging geven

2. De Vrederechter kan in dringende gevallen zelf de voogdij regelen