De Vrederechter machtigt tot verkoop van een onroerend goed

Zelfs de ouders van een minderjarige kunnen zelf niet alleen beslissen of een onroerend goed waarvan hun kind eigenaar is mag verkocht worden. Zij zullen zich moeten laten machtigen daarvoor door de Vrederechter. Uiteraard als de ouders er niet meer zouden zijn, en een voogd in hun plaats komt om de goederen van de minderjarige te beheren, zal ook de voogd aan de vrederechter een machtiging moeten vragen om onroerende eigendom van de minderjarige te verkopen.

 

 

Aanvaarding van een nalatenschap
2747.com / law / judge / sale / Belgie

contact