Belgium

- 2005:  De Vrederechter machtigt tot verkoop van een onroerend goed

 

 

2747.com / law /

contact