Voorkooprecht van de pachter en tekoopstelling

Het recht van voorkoop van de pachter gaat zover dat de eigenaar bij te tekoopstelling rekening moet houden met dit recht van voorkoop.

Het probleem stelt zich wanneer de tekoopgestelde goederen niet exact hetzelfde zijn als de verplachte goederen.

Artikel 50 van de Belgische pachtwet beschermt de pachter in dat geval.

2007 Topics : pacht