Toepassingsgebied voorkooprecht bij pacht

Artikel 52 van de pachtwet voorziet een aantal gevallen waarin de pachter geen voorkooprecht heeft.


Pacht 2007 : topicsdialogenclausules