De pachtovereenkomst

Grondbeginselen

Het toepassingsgebied van de pachtwet

De bekwaamheid tot het afsluiten van een pachtovereenkomst

Vorm en bewijs van een pachtovereenkomst

De pachttijd

Einde van de pacht

Overlijden van een van de partijen

De verplichtingen van de verpachter

Verplichtingen van de pachter

Recht van voorkoop

Vervreemding van het pachtgoed

De verpachting door openbare besturen en openbare instellingen

Procedure

Overgangsbepalingen

Modellen van akten

Bibliografie

 

2747.com / law / lease / agriculture

contact

De cooperatieve vennootschap

De woninghuurwet

Overeenkomstenrecht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten

Agrarisch recht

Notarieel contractenrecht