huurovereenkomst betreffende een appartement

Indien de verhuurder eigenaar is van het volledige appartementsgebouw

Het verbruik, huren van meters, taksen in verband met gas, elektriciteit en water zijn voor rekening van de huurder, evenals alle kosten van verwarming.
    Verder zullen de huurders dragen en betalen het verbruik van water en elektriciteit der gemene delen, het onderhoud der gemene delen van het ganse gebouw, het onderhoud van de lift; hiervoor dient maandelijks een provisie betaald te worden die bij stijging der kosten kan verhoogd worden door de eigenaar, deze provisie bedraagt thans per maand 40 (veertig euro)
    Indien een gemeenschappelijke installatie zorgt voor de verwarming, betaalt de huurder zijn deel in de uitgaven van onderhoud der installatie en verbruik op basis van het werkelijk verbruik.
    De huurder stort hiervoor een maandelijks bedrag van 35 (vijfendertig euro).
    De huurders zullen bijdragen in de kosten verwarming voor één/tiende deel van de totale kosten en in de overige kosten voor één/zevende deel van de totale kosten.
    Bij de afrekening van de lasten, stort de huurder of de verhuurder, al naargelang van het geval, het verschil tussen de gestorte voorschotten en de werkelijke lasten aan de andere partij.
    Het maandelijks voorschot zal heraangepast worden op basis van de werkelijk gedane uitgaven gedurende de twaalf vorige maanden.

Indien de verhuurder mede-eigenaar is in een appartementsgebouw