Achterstand betaling huurprijs

Geachte Heer,

Betreft: garagebox 3 in garagecomplex te Brussel, Lindelaan 76-78.


Bij nazicht van mijn boekhouding blijkt dat U achterop bent met de betaling van de huur van het eigendom in rubriek. Deze achterstal bedraagt:

- januari 2003:


TOTAAL bedraagt uw achterstal dus


Wil gemeld bedrag op de gebruikelijke wijze voldoen, en bij voorkeur door overschrijving op postrekening 000-0000000-00, ten name van mevrouw XXX, Lindelaan 80, te 1000 Brussel.


Met hoogachtende groeten,