huurprijs

Algemeen huurrecht anno 2006

Begripsomschrijving - Huur en aanverwante rechtstakken

Geldigheidsvoorwaarden - Vorm, bewijs en interpretatie van de huur

Rechten en verbintenissen van de verhuurder - Rechten en verbintenissen van de huurder

Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst - Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht

Overdracht van huur en onderhuur - Verkoop van het gehuurde goed

Verjaring en rechtspleging inzake huur