De overdracht van het gehuurde goed in het licht van de nieuwe woninghuurwet

De tegenstelbaarheid

Huurovereenkomst van korte duur


Huurovereenkomst van meer dan 9 jaar


Renovatiehuurovereenkomst


Uitvoerend beslag op het verhurde goed - artikel 1575 Ger.W.


Huur na hypotheek - artikel 45 Hypotheekwet

juridisch advies huren en verhuren in Belgie