law : lease : cancellation

Opzegging van de huurovereenkomst

Gemeen Belgisch huurrecht

Artikel 1736 Belgisch Burgelrijk Wetboek voorziet dat als er niets is overeengekomen de huurovereenkomst kan beeindigd worden mits een het naleven van een opzeggingstermijn van 1 maand.

 

Bijzondere regels inzake Woninghuur

Opzegging voor eigen gebruik, wegens renovatie, zonder reden: 18 maanden huur als vergoeding aan de huurder betalen.

 

Bijzondere regels inzake handelshuur

Opzegging voor eigen gebruik

Opzegmogelijkheid voor verhuurder moet in de huurovereenkomst voorzien zijn (1955)

 

Bijzondere regels inzake pacht

Opzegging wegens

 

 

 

2747.com / law / lease / cancellation

contact

 

Low cost juridische adviesverlening

 

De opzegging is een ťťnzijdige rechtshandeling die, voor diegene van wie ze uitgaat, in principe definitief en onherroepelijk is vanaf het ogenblik dat zij de wederpartij heeft bereikt. Dit brengt met zich mee dat de verhuurder die een opzegging heeft gedaan in beginsel gebonden is door het opzeggingsmotief waarop hij zich beroept en dat hij daarop niet ťťnzijdig kan terugkomen.

Opzeg van een huurovereenkomst

Omdat zowel huurder als verhuurder om allerlei redenen de huurovereenkomst willen kunnen stopzetten, worden er in alle huurovereenkomsten opzegmogelijkheden voorzien .

Omdat de 'huisbaas' de 'huurder' een overeenkomst zou kunnen doen tekenen, waarin hijzelf de huurder direct kan opzeggen, terwijl de huurder geen enkele mogelijkheid zou hebben om de huurovereenkomst stop te zetten, heeft de wet voor het huren van een hoofdverblijfplaats verplichte opzegmogelijkheden vastgelegd .

1. Een huurovereenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd mits een opzeg van 1 maand

2. Zolang de wet geen verplichte opzegmogelijkheden voor huurder en verhuurder vastlegt, kunnen verhuurder en huurder zelf bepalen wanneer de huurovereenkomst kan worden opzegzegd en door wie

3. Ingeval van huur van een hoofdverblijfplaats kan de huurder steeds opzeggen mits drie maanden opzeg

4. In de handelshuurwet, de pachtwet en de woninghuurwet is voorzien dat de verhuurder mag opzeggen voor eigen gebruik

5. Model van een opzegbrief

6. Ook ingeval van overlijden van de huurder moet de huurovereenkomst worden opgezegd

Zie ook: HUUR - duur. Zie ook: VERKOOP - opzeg

Over het Belgische huurrecht:

notaris

duur

indexatie