Low cost juridische adviesverlening

Opzeg van een woninghuurovereenkomst

Het gaat hier om een overeenkomst aangegaan voor minimum 9 jaar.

De eerste drie jaren kan de huuder wel opzeggen mits 3 maanden opzeg, maar hij is dan een wederverhuringsvergoeding aan de verhuurder verschuldigd. Deze bedraagt:

- 3 maanden huur ingeval wordt opgezegd nog voordat het eerste jaar is vestreken;

- 2 maanden huur ingeval in de loop van het tweede jaar wordt opgezegd;

- 1 maand huur ingeval wordt opgezegd nog voordat 3 jaar verstreken zijn.

Volgende bladzijde >>