law : lease : cancellation

Low cost juridische adviesverlening

Opzeg van een woninghuurovereenkomst

De maximale en minimale opzegtermijnen en vergoedingen worden door de wet vastgelegd.

De wetgever maakt een onderscheid tussen woninghuurovereenkomsten van lange duur (3 6 9) en die van korte duur. Zie duurtijd van de huurovereenkomst. Vooral op het vlak van opzegmogelijkheden is dit onderscheid van groot belang.

De 3 6 9

Dit is de huurovereenkomst voor een termijn van 9 jaren, waarbij de verhuurder tegen het einde van het 3de, 6de jaar de huurder kan opzeggen als hij dat doet om redenen die in de wet zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld omdat hij het eigendom zelf wil gaan bewonen.

De huurder kan de huurovereenkomst van lange duur steeds binnen de 3 maanden opzeggen

De wetgever heeft het nodig geacht dat de huurder op ieder ogenblik binnen iets meer dan 3 maanden de huurovereenkomst kan stopzetten door een opzeg te geven. De opzeg moet immers gedaan worden iets voordat een periode van 3 maanden opzeg aanvangt.

Maar op te vermijden dat opbrengsteigendommen duivenkoten worden, wordt er wel door de wet voorzien dat indien de huurder opzegt binnen de eerste 3 jaren, terwijl hij een huurovereenkomst van lange duur heeft ondertekend, hij aan de verhuurder een schadevergoeding zal moeten betalen. Deze vergoeding wordt wederverhuringsvergoeding genaamd en bedraagt 3 maanden huurprijs indien wordt opgezegd tijdens het eerste jaar, 2 maanden huurprijs indien wordt opgezegd tijdens het tweede jaar en een maand huur indien wordt opgezegd tijdens het derde jaar huur. Het betreft telkens een opzeg die uitgaat van de huurder. Nadat de huurder 3 jaren huurt, kan de verhuurder nooit recht hebben op een wederverhuringsvergoeding, ook al zou dit zo in de huurovereenkomst voorzien zijn. De wet beschermt de huurder tegen dergelijke clausules in de huurovereenkomst.

Belgie

Het gaat hier om een overeenkomst aangegaan voor minimum 9 jaar.

De eerste drie jaren kan de huuder wel opzeggen mits 3 maanden opzeg, maar hij is dan een wederverhuringsvergoeding aan de verhuurder verschuldigd. Deze bedraagt:

- 3 maanden huur ingeval wordt opgezegd nog voordat het eerste jaar is vestreken;

- 2 maanden huur ingeval in de loop van het tweede jaar wordt opgezegd;

- 1 maand huur ingeval wordt opgezegd nog voordat 3 jaar verstreken zijn.

Volgende bladzijde >>