law : lease : cancellation

Opzeg van een huurovereenkomst voor eigen gebruik door de eigenaar

In de woninghuurwet, de handelshuurwet en de pachtwet zijn er opzegmogelijkheden in de wet voorzien. Slechts in beperkte mate mag een huurovereenkomst hiervan afwijken.

Opzeg voor eigen gebruik van de eigenaar is een van de opzegmogelijkheden die in de bijzondere huurwetgevingen wordt geregeld.

Wie niet onder deze bijzondere huurwetgeving valt, kan best zelf opzegmogelijkheden in de huurovereenkomst voorzien.

Volgende bladzijde >>

Huur van een hoofdverblijfplaats

In de woninghuurwet kan de verhuurder op ieder ogenblik opzeggen omdat hijzelf of zijn familie het verhuurder eigendom willen gaan gebruiken. Zij hebben dan ook de plicht het eigendom effectief te gebruiken.

Handelshuurwet

De handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder op het einde van het 3de en 6de jaar de huurder kan opzeggen voor eigen gebruik, indien deze opzegmogelijkheid in het huurcontract is voorzien.

Pacht

Wie een pachter als verhuurder wilt opzeggen, zal zelf een landbouwbedrijf op zijn eigendom moeten gaan uitbaten.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com