law : lease : cancellation

Model opzeggingsbrief huurovereenkomst

 

Gewoon, zo een huurovereenkomst opzeggen.


Geachte (naam verhuurder),


Ik verwijs naar onze huurovereenkomst in datum van  voor het (beschrijving
eigendom).

Bij deze wil ik deze huurovereenkomst opzeggen. Mijn opzegtermijn bedraagt 3
maanden. Deze gaat in op    1 juli 2003 om te eindigen op  30 september
2003. Derhalve zal het (eigendom) vrij zijn vanaf 1 oktober 2003. Alsdan zal
ik u de sleutels bezorgen.


Met hoogachtende groeten,

Volgende bladzijde >>

Low cost juridische adviesverlening