law : lease : cancellation

Overlijden van de huurder en opzegging huurovereenkomst

Het overlijden van de huurder maakt niet automatisch een einde aan de huurovereenkomst.

Indien de erfgenamen de nalatenschap van de huurder aanvaarden, zullen zij alle rechten en plichten verderzetten. Zij dienen dus ook in te staan voor een eventuele opzeg van de huurovereenkomst die door de overledene werd aangegaan.

 

Volgende bladzijde >>

Low cost juridische adviesverlening

Nota Bene: Ook bij overlijden van de verhuurder, zullen zijn erfgenamen diens rechten en plichten verder zetten. Ook in dit geval komt er dus niet automatisch een einde aan de huur. Indien ze het eigendom zouden verkopen, kan het we zijn dat er op basis van die verkoop een bijkomende opzegmogelijkheid ontstaan, namelijk die voor de nieuwe eigenaar die het eigendom van de erfgenamen heeft gekocht.