law : lease : code

Handelshuurwet

§ 1. Handelshuur. Art. 1-2

§ 2. Duur van de handelshuur. Art. 4 : woonruimte, bijlokalen - Art. 5 : einde

§ 3. Herziening van de huur. Art. 6

§ 4. Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken. Art. 7-9

§ 5. Overdracht van huur en onderhuur. Art. 10 - 11, 11bis

§ 6. Overdracht van het gehuurde goed. Art. 12

§ 7. Recht op hernieuwing van de huur. Art. 13-24

§ 8. Vergoeding wegens uitzetting. Art. 25-28

§ 9. Rechtspleging. Art. 29-36

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen