Handelshuurwet

§ 8. Vergoeding wegens uitzetting

Art. 26. De verhuurder die, bij toepassing van artikel 3, vijfde lid, de huur vóór de vervaldag beëindigt, en de verkrijger die, overeenkomstig de in artikel 12 bepaalde voorwaarden, de huurder uit het goed zet, zijn eventueel een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd, in de gevallen en volgens de modaliteiten van de artikelen 25 en 27.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Commentaar

Het gaat hier om de gevallen waarin de verhuurder zelf het initiatief neemt tot opzegging van de huurder.

Daarnaast voorziet artikel 25 uitzettingsvergoedingen in gevallen waarin de verhuurder weigert de huur te hernieuwen.