law : lease : code

Handelshuurwet

§ 1. Handelshuur.

Artikel 1. De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Artikel 2. De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing :

 juridisch advies huren en verhuren in Belgie

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht