law : lease : code
Pachtwet
§ 1. - Pacht. Art. 1 - art. 2. - art. 3

§ 2. - Pachttijd. Art. 4-5

§ 3. - Opzegging door de verpachter. Art. 6-8, 8bis, 9-11, 11bis, 12-13

§ 4. - Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming. Art. 14

§ 5. - Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging. Art. 15-16

§ 6. - Pachtprijs en andere geldelijke lasten. Art. 17-23

§ 7. - Exploitatie van het gepachte goed. Art. 24-29, 29bis

§ 8. - Onderpacht en pachtoverdracht. Art. 30-34, 34bis, 35-37

§ 9. - Overlijden van de pachter. Art. 38-44

§ 10. - Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter. Art. 45-46

§ 11. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter

§ 12. - Algemene bepalingen. Art. 56 - 58

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen