Pachtwet § 4. - Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

  Art. 14. Ongeacht de duur van de pacht en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan de pachter te allen tijde een einde aan de pacht maken ingevolge een opzegging met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar.

  Partijen kunnen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging.

Commentaar

De overeenkomst van pachter en verpachter dient te worden vastgesteld. Het is dus niet mogelijk om zich sterk te maken voor de verpachter.

Het opstellen van notariele akten