law : lease : code

Woninghuurwet

Art. 9. Overdracht van het gehuurde goed

Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder op de datum van het verlijden van de authentieke akte, zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt.

Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. In dat geval kan de verkrijger evenwel de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, §§ 2, 3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden te rekenen van de datum van het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de overgang van eigendom.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De woninghuurwet verhindert de uitwerking van een uitzettingsbeding indien de huur een vaste datum heeft of indien de huurder het goed sedert ten minste zes maanden betrekt. Het heeft dan ook niet meer veel zin om een uitzettingsbeding te bedingen in een woninghuurovereenkomst.

De woninghuurwet geeft de verkrijger van het eigendom 3 extra opzegmogelijkheden indien de huurovereenkomst geen vaste datum heeft voor de vervreemding, maar de huurder het betrokken goed toch reeds ten minste zes maanden betrekt.

De huurder die de woning nog geen 6 maanden betrekt en wiens huurovereenkomst geen vaste datum heeft voor de vervreemding, staat machteloos tegenover de koper.

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Art. 1743

Opzeg van de huurder door de koper

Zolang de koper de huurder opzegt voor eigen gebruik, of omdat hij het gekochte eigendom wenst te renoveren, zal er anno 2006 geen probleem zijn. Het kan eventueel wel 6 maanden duren indien de huurder een geregistreerde huurovereenkomst heeft. Een addertje onder het gras zit wel in de huurovereenkomst van korte duur, de huur van lange duur of de levenslange huur indien die overeenkomsten vaste datum hebben voor de vervreemding.

Indien de koper wilt opzeggen omdat hij een andere huurder wilt, of omdat hij een hogere huurprijs wenst, zal dit niet zomaar kunnen anno 2006.

TIP:

Bezorg kopij van alle huurcontracten van uw eigendom aan uw notaris, voordat U verkoopt.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht