law : lease : code

Belgische woninghuurwet

1991 - 2006 -2007

Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder

Artikel 1. Toepassingsgebied.

Art. 2. Staat van het gehuurde goed. (KB)

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

Art. 4. Overdracht van huur en onderhuur.

Art. 5. Onroerende voorheffing.

Art. 5bis. - De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder.

Art. 6. Indexatie.

Art. 7. Herziening van de huurprijs en de lasten.

Art. 9. Overdracht van het gehuurde goed.

Art. 10. Waarborg.

Art. 11. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden.

Art. 12. Behalve als zij er anders over beschikken, zijn de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

(Wet 20 februari 1991. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2. Versie anno 2006)