de huurprijs
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Wettekst anno 2006:

Art. 1742. (Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.) <W 04-11-1969, art. 2>
  Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.
  (Leden 2 tot 7 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>
  De tekst tussen klemmen in de aanhef toegevoegd bij art. II, W. 4 november 1969 (B.S., 25 november 1969).