de huurprijs
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Wettekst anno 2006:

Art. 1748. (Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.) <W 04-11-1969, art. 2>
  De koper die gebruik wil maken van de bevoegdheid, bij het huurcontract voorbehouden, om, in geval van verkoop, (...) de huurder uit het gehuurde te zetten, is bovendien verplicht de huurder (te waarschuwen binnen de termijnen bepaald door de wet of de overeenkomst.) <W 07-03-1929, art. 2> <W 20-02-1991, art. 12>
  (leden 2 tot 6 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>