de huurprijs
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Wettekst anno 2006:

Art. 1758. De huur van een gemeubileerd appartement wordt geacht te zijn aangegaan bij het jaar, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per jaar;
  Bij de maand, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per maand;
  Bij de dag, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per dag.
  (Lid 4 opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>