de huurprijs
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel  VIII. - Huur

Hoofdstuk II. - Huur van goederen

Art. 1713
juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen
(Art. 1714 tot en met 1762bis BW)

Afdeling II. - Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Woninghuurwet)

Afdeling IIbis. - Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder (Handelshuurwet)

Afdeling III. - Regels betreffende de pacht in het bijzonder (Pachtwet)